Company Logo

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naše tvorba a děti

foto_015.jpg

Přihlášení

Ceník - ve školním roce 2018/2019 je možné Fabiánek navštěvovat v celodenním režimu od 7:30 do 16:30. Docházka je možná na 2dny, 3dny či na celý týden. Fabiánek mohou navštěvovat pouze děti, které dosáhly 3 let a mají plné očkování.  

 cenik 2018-2019

Platba školného  měsíční paušální částka je hrazena pravidelně každý měsíc bez ohledu na nemoci, státní a jiné svátky, prázdniny a jiné absence dítěte. Školné za zameškané dny se nevrací, ani jinak nekompenzuje. Akce (např. divadla) a výlety jsou hrazeny zvlášť, nejsou započteny do školného. Školné za započatý měsíc je splatné vždy do 15. dne předcházejícího měsíce, a to bezhotovostně na účet spolku Fabiánek č.ú.: 2201269435/2010. Jako variabilní symbol slouží datum narození dítěte, jméno a příjmení dítěte uveďte do zprávy pro příjemce. Stravování není zahrnuto v ceně školného, více viz. Stravování.

 

Sourozenecká sleva - v případě docházky sourozenců, je možné na mladšího sourozence, který dosáhl 3let, uplatnit 10% slevu na měsíční školné. 

 

Členský příspěvek –  činí ročně 500Kč, platí se jednorázově a je nevratný. Prostředky jsou použity na provoz a vybavení spolku. Členský příspěvek uhraďte bezhotovostně na účet sdružení č.ú.: 2201269435/2010, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení. Splatnost členského příspěvku pro školní rok 2018/2019 je do 30. června 2018.

Spolek Fabiánek má charakter neziskové organizace. Prostředky na svoji činnost získává převážně z členských a provozních příspěvků (školného) svých členů, dotací od MÚ Mníšek pod Brdy a sponzorských darů.Návštěvnost: Dnes 2 : Za měsíc 166 : Celkem 48863

Powered by Občanské sdružení Fabiánek ®