Company Logo

Naše tvorba a děti

foto_016.jpg

Přihlášení

Sleva na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení - tzv. školkovné za rok 2016

Logo spolkove nove

Vzhledem k následujícím legislativním změnám Fabiánek již není subjekt oprávněný k vystavení potvrzení o zaplacení školkovného, které se dalo loni i předloni použít pro daňové účely (konkrétně pro slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení). Tato nová situace nastala díky novele zákona o daních z příjmu, kde jsou nově specifikované tři kategorie "předškolních zařízení", kam můžete dítě umístit, abyste na slevu na dani dosáhli:

"Předškolním zařízením se nově podle § 35bb odst. 6 zákona o daních z příjmů rozumí:
a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině,
c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou - 1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo 2. mateřskou školou podle školského zákona."

Fabiánek bohužel do žádné z těchto kategorií jako neziskovka nespadá, sice disponujeme IČ, ale jsme spolek zapsaný ve spolkovém nikoliv živnostenském rejstříku a tak díky této "drobnosti" v zákoně vypadáváme z výčtu těch, kteří mohou potvrzení vydat. Celou situaci jsme konzultovali s finančním úřadem pro Prahu-západ i s právníky zabývajícími se neziskovým sektorem, kteří tuto novou situaci potvrdili.
Pro zajímavost více třeba zde:
http://www.podnikatel.cz/clanky/sleva-za-umisteni-ditete-se-pro-rok-2016-meni
http://www.mesec.cz/clanky/kdo-si-od-letosniho-roku-uz-nemuze-uplatnit-skolkovne/

Za Fabiánek Běta Petrů

Knížky z nakladatelství Portál 

portal knizky

Dostali jsme do Fabiánku několik krásných nových knížek a časopisů z nakladatelství Portál a moc za ně děkujeme redaktorce Portálu Míše Škultéty!

Za Fabiánek Běta Petrů

PF 2017

pf2017 web

Díky všem, kdo jste se zapojili do  "Krabice od bot", letos se podařilo za Fabiánek odevzdat 20krabic! Takže ještě jednou velký dík, že jste se zapojili, pomohli a nejste lhostejní! Krásné vánoční svátky a do celého roku 2017 jen to nejlepší.

Za Fabiánek Běta PetrůNávštěvnost: Dnes 13 : Za měsíc 472 : Celkem 45731

Powered by Občanské sdružení Fabiánek ®